Heeft u vragen Klik hier
Ma - Vr: 8:00 - 16:30
Za - Zo gesloten
+31 (0) 591 633 733
Algemeen nummer
Nijbracht 120, 7821CE Emmen
Postadres

Privacy

Privacyverklaring LCS Administratie en Advies v.o.f.

Contactgegevens

LCS Administratie en Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04066245 en is gevestigd aan de Nijbracht 120 te Emmen en aan de Dokter van Deenweg 108 te Zwolle.

Waarom hebben wij gegevens van u?

U heeft ons ingeschakeld om diensten voor u te verlenen op het gebied van administratie, belastingen, advisering of overige financiële zaken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij gegevens bij u op en bewaren deze gegevens. Wanneer u gegevens aan ons overhandigt of mededeelt, slaan wij deze gegevens digitaal op in onze beveiligde systemen en/of bewaren deze in ons (fysieke) dossier. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, geeft u ons toestemming om de afgesproken (en daaruit voortvloeiende) diensten voor u te verrichten. Het kan ook zijn dat wij gegevens ontvangen van derden, zoals de Belastingdienst. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke gegevens hebben wij van u?

Uit de door u verstrekte gegevens, maken wij een selectie van de documenten die wij nodig hebben om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze documenten bewaren wij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij hanteren minimaal de fiscale bewaartermijnen. Uw gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u deze bij ons aanvragen.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

De veiligheid van uw gegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Daarnaast doen wij er alles aan om de gegevens goed te beveiligen tegen diefstal.

Uitwisseling van gegevens

LCS Administratie en Advies wisselt uw persoonsgegevens uit met derden. Wij verstrekken alleen gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Wanneer wij uw belastingaangifte, op uw verzoek, verzenden naar de Belastingdienst, doen wij dat op basis van uw wettelijke verplichting om de belastingaangifte in te dienen. Deze wettelijke verplichting is de verwerkingsgrondslag.

Wij versturen uw aangifte met door de Belastingdienst geaccepteerde programma’s.

De Belastingdienst moet ervoor zorgen dat de programma’s waarmee aangifte gedaan kan worden, afdoende beveiligd zijn.

Wanneer de Belastingdienst ons om aanvullende gegevens vraagt, zullen wij deze gegevens verstrekken, indien deze gegevens noodzakelijk zijn om te verstrekken.

Verder verstrekken wij, met uw toestemming, noodzakelijke gegevens aan derden, om onze werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren.

Wanneer een derde gegevens bij ons opvraagt, waarvoor u ons geen opdracht hebt gegeven, zullen wij u om toestemming vragen.

Fiscale bewaartermijnen.

Gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk om het doel te bereiken. De fiscale wetten stellen bewaartermijnen die wij aanhouden.

Uw rechten

Om onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verzamelen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen, als dit binnen de wet en de bedrijfsvoering mogelijk is.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens.

U heeft tevens het recht om door ons verwerkte gegevens, over te laten dragen aan een andere verwerker.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van bovenstaande rechten, dient u uw verzoek schriftelijk in te dienen en dient u zich persoonlijk te komen legitimeren. Wij reageren uiterlijk binnen een maand op uw dataverzoek.

 

 

 

Locaties Emmen

Nijbracht 120,
7821 CE Emmen

Locatie kantoor Emmen
Klik op de kaart om de route te bepalen

Locatie Zwolle

Dokter van Deenweg 162
Kamer 4.114
8025 BM Zwolle

Locatie kantoor Zwolle
Klik op de kaart om de route te bepalen

Zoeken